SPRZĘT MEDYCZNY

 We wszystkich poradniach KardioMedical dysponujemy sprzętem medycznym klasy premium-echokardiografy z sondami do USG 4D, badań obciążeniowych i badań przezprzełykowych(TEE) oraz oprogramowaniem do badania odkształcania serca metodą "śledzenia plamki"(strain 2D), holtery 12-kanałowe, holtery ciśnienia tętniczego, zestawy do testów wysiłkowych i testów pochyleniowych, spirometry, polisomnografy, elektrokardiografy i urządzenia do badania ABI.