STAŁY KONTAKT Z LEKARZEM

W KardioMedical stworzyliśmy dobrze funkcjonującą platformę kontaktu pomiędzy pacjentem i lekarzem. Stały kontakt z lekarzem , który nie ogranicza się tylko do wizyty wzmacnia relację pomiędzy pacjentem i jego lekarzem, zwiększa skuteczność leczenia oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Dzięki kontaktowi oraz konsultacjom telefonicznym/mailowym/SMS możemy modyfikować leczenie adekwatnie do sytuacji, zlecać niezbędne badania oraz szybko reagować na działania niepożądane leków lub powikłania. W ten sposób wielokrotnie udało się zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia pacjentów. Uważamy, że lekarz powinien być "adwokatem" swojego pacjenta i zapewniać my wielopłaszczyznową ochronę.