ABPM

W naszej pracowni nadciśnienia tętniczego oznaczamy ciśnienie centralne i w ten sposób określamy prawdziwe ryzyko sercowo-naczyniowe.........

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą społeczną, która powoduje ciężkie powikłania i zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu, tętniaka aorty, miażdżycy tętnic obwodowych i przedwczesnej śmierci. Nadciśnienie tętnicze często przebiega bezobjawowo i jest bagatelizowane przez pacjentów, stąd nazywane jest potocznie„cichym zabójcą” (silent killer).

Pomiaru ciśnienia tętniczego najczęściej dokonuje się metodą pośrednią(oscylometryczną lub osłuchową) za pomocą mankietu ramiennego lub  nadgarstkowego(mniej precyzyjnie). Pomiary takie obarczone są jednak sporą ilością błędów, do których zalicza się między innymi: efekt "białego fatucha" , artefakty ruchowe, błędy związane z zaburzeniami rytmu serca i inne. Dodatkowo takie pomiary wyznaczają tzw. ciśnienie obwodowe czyli ciśnienie, które panuje w tętnicy ramiennej lub promieniowej. W licznych badaniach udokumentowano, że najbardziej istotny wpływ na powstawanie powikłań sercowo-naczyniowych ma ciśnienie centralne, czyli ciśnienie panujące lokalnie w aorcie i tętnicach szyjnych. Ze względu na na zjawisko nakładania się ciśnienia generowanego przez serce z falą ciśnienia odbitego w tętnicach obwodowych ciśnienie centralne możne znacznie różnić się od ciśnienia mierzonego na tętnicach obwodowych-ramiennej lub promieniowej(pomiary klasyczne). Ciśnienie centralne może być niższe lub wyższe od ciśnienia mierzonego klasycznie. Istnieją więc sytuacje, w których przy pozornie prawidłowym ciśnieniu mierzonym na tętnicy ramiennej ciśnienie centralne jest podwyższone i generuje poważne powikłania lub odwrotnie pacjent stosuje leki hipotensyjne na chorobę, która  u niego nie występuje.

 W naszej pracowni nadciśnienia tętniczego oznaczamy ciśnienie centralne i w ten sposób określamy prawdziwe ryzyko sercowo-naczyniowe. Mamy również doskonałe narzędzia do oceny rokowania naszych pacjentów(prędkość fali tętna,wskaźnik augmentacji i opór obwodowy). Dodatkowo poprzez 24-48 godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego centralnego w warunkach normalnego życia oznaczamy unikalne parametry mające wpływ na terapię choroby i powikłania(zmienność ciśnienia w ciągu doby,  ciśnienie nocne, spadek cisnienia w porównaniu dzień-noc, poranny wzrost ciśnienia oraz efekt "białego fartucha". 

Zapraszamy