Poradnia nadciśnienia tętniczego, hipertensjolog

foto-1-nadcisnienie-tetnicze-kardiomedical-wroclaw.jpg

ZAREJESTRUJ SIĘ

Krótko o nadciśnieniu tętniczym i hipertensjologii

Kompleksowa diagnostyka i celowane leczenie nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, która dotyka co trzecią dorosłą osobę w Polsce. Istotą nadciśnienia tętniczego jest stałe występowanie spoczynkowego ciśnienia tętniczego powyżej normy, czyli powyżej 140/90mmHg. Nieleczone nadciśnienie tętnicze, może być przyczyną wielu chorób, w tym choroby niedokrwiennej serca i zawału mięśnia sercowego. Może powodować także niewydolność serca i nerek oraz prowadzić do udaru mózgu, a w konsekwencji nawet do śmierci. Często powoduje zaburzenia erekcji, zaburzenia sprawności intelektualnej oraz przyspiesza demencję. 

Nadciśnienie tętnicze przez bardzo długi czas może być trudne do wykrycia, ponieważ początkowo nie wywołuje znaczących dolegliwości. Z tego powodu choroba wykrywana jest często przez przypadek podczas profilaktycznej kontroli u lekarza kardiologa. I z tego  również powodu jest często nazywana „cichym zabójcą”.Tylko szybkie wykrycie i natychmiastowa reakcja może uchronić chorego przed groźnymi konsekwencjami choroby.

Hipertensjolog, Hipertensjologia

Dziedzina medycyny zajmująca się nadciśnieniem tętniczym to hipertensjologia, a lekarz specjalista od nadciśnienia to hipertensjolog.

Od czego rozpoczynamy diagnostykę-różne oblicza nadciśnienia

Naszą diagnostykę rozpoczynamy od rozpoznania choroby nadciśnieniowej oraz ustalenia jej rodzaju (nadciśnienie jawne, utajone, maskowane, nocne, poranny wzrost ciśnienia) i stopnia (wysokie prawidłowe, graniczne, łagodne, umiarkowane, ciężkie). Duże znaczenie przywiązujemy do różnicowania pomiędzy prawdziwym nadciśnieniem a nadciśnieniem białego fartucha, którego znaczenie kliniczne jest całkowicie inne oraz do rozpoznawania tych postaci nadciśnienia, które łatwo jest przeoczyć w diagnostyce klasycznej. Dodatkowo dzięki zaawansowanej technologii mierzymy ciśnienie centralne, które lepiej koreluje ze stopniem zaawansowania choroby i jej powikłaniami, a także umożliwia na trafniejszy dobór leczenia. Najlepszym sposobem opisanej wyżej diagnostyki lub oceny skuteczności leczenia nadciśnienia jest automatyczne 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego(ABPM). Monitorowanie skuteczności leczenia umożliwia również domowy pomiar ciśnienia tętniczego zgodny ze standardami HBPM (zasady domowego pomiaru ciśnienia tętniczego HBPM).

Używamy następujących maszyn:

 

Diagnostyka powikłań nadciśnienia

W drugim etapie oceniamy powikłania narządowe schorzenia:

 

Diagnostyka przyczyn nadciśnienia

W końcowym etapie postępowania staramy się ustalić potencjalną przyczynę nadciśnienia tętniczego wtórnego (hormonalna, nerkowa, zaburzenia oddychania w czasie snu, sercowa):

 

Ustalanie sposobu postępowania

Na zakończenie podsumowujemy wszystkie uzyskane informacje i dobieramy optymalny sposób postępowania. W czasie leczenia nasi pacjenci nie zostają sami. Prowadzimy wizyty kontrolne, pomiędzy którymi pacjenci mogą kontaktować się z Poradnią. Pomagamy w rozwiązywaniu trudnych problemów (konsultacje telefoniczne i mailowe, e-wizyty, e-recepty) – kliknij po więcej informacji. 

Wsparcie dla pacjenta

Wsparcie dla pacjenta.

Nadciśnienie tętnicze ze względu na przyczynę można podzielić na:

 • nadciśnienie pierwotne– występujące w 90% przypadków, pojawia się ono bez konkretnej przyczyny. Można podejrzewać, że różne czynniki środowiskowe (w tym związane z nieprawidłowym stylem życia) i genetyczne zwiększają ryzyko nadciśnienia. Do czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia pierwotnego zalicza się:
 • nieprawidłowa dieta bogata w tłuszcze i nadmierną ilość sodu;
 • otyłość brzuszna;
 • brak lub niewystarczająca aktywność fizyczna;
 • sytuacje stresowe o dużym natężeniu;
 • nadmierne spożycie alkoholu;
 • palenie papierosów;
 • przedwczesna choroba sercowo–naczyniowa w rodzinie pacjenta;
 • nieprawidłowa tolerancja glukozy;
 • wiek: dla mężczyzn ≥55 r.ż., dla kobiet ≥65 r.ż.
 • płeć męska.
 • nadciśnienie wtórne –  występujące w około 10% przypadków, pojawia się zazwyczaj na skutek innych dolegliwości, które dotyczą określonego narządu lub dużych naczyń tętniczych. Chorobami, które zwiększają ryzyko nadciśnienia tętniczego są:
 • zespół Cushinga – mający podłoże w podwyższonym poziomie kortyzolu we krwi;
 • choroby nerek o charakterze przewlekłym;
 • choroby tętnic nerkowych – zwężenie tętnicy nerkowej jest jedną z głównych przyczyn występowania nadciśnienia wtórnego;
 • zespół Conna – charakteryzujący się nadmiernym produkowaniem aldosteronu przez nadnercza;
 • guz chromochłonny – jest zwykle łagodnym nowotworem rdzenia nadnerczy i wydziela adrenalinę i noradrenalinę;
 • bezdech senny obturacyjny;
 • zwężenie aorty;
 • schorzenia gruczołów dokrewnych (choroby tarczycy, przytarczyc, przysadki mózgowej, nadnerczy).

Nadciśnienie tętnicze w większości przypadków nie daje żadnych objawów, zwłaszcza na początku choroby. W niektórych sytuacjach mogą pojawić się niespecyficzne dolegliwości takie jak: bóle i zawroty głowy, uczucie kołatania serca, potliwość, bezsenność, nudności, zaczerwienienie twarzy i uderzenia gorąca, obniżenie sprawności psychicznej i fizycznej.

W późniejszych stadiach choroby mogą pojawić się dolegliwości związane z uszkodzeniem narządów w wyniku utrzymywania się wysokich wartości ciśnienia przez dłuższy okres czasu. Objawami tymi mogą być: zaburzenia widzenia, obniżenie sprawności intelektualnej, deficyty czuciowe lub ruchowe, obrzęki kończyn, zimne kończyny, zaburzenia funkcji nerek.

Nieleczone nadciśnienie tętnicze, może być przyczyną wielu chorób, w tym choroby niedokrwiennej serca prowadzącej często do zawału mięśnia sercowego. Może powodować także niewydolność serca i nerek oraz prowadzić do udaru mózgu, a w konsekwencji nawet do śmierci.

Nadciśnienie tętnicze przez bardzo długi czas może być trudne do wykrycia, ponieważ początkowo nie wywołuje znaczących dolegliwości. Z tego powodu choroba wykrywana jest często przez przypadek podczas profilaktycznej kontroli u lekarza kardiologa.

Tylko szybkie wykrycie i natychmiastowa reakcja może uchronić chorego przed groźnymi konsekwencjami choroby.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl