USG serca (echo serca)

USG-serca-echo-serca-Kardiomedical.jpg

USG serca (ECHO serca, TTE)

Jest to badanie nieinwazyjne badanie  przezklatkowe, wykonywane rutynowo przy pomocy sondy i aparatu USG. Echo serca pozwala w szybki sposób ocenić, między innymi: budowę mięśnia sercowego, funkcjonalność zastawek, przepływ krwi przez naczynia płucne i aortę oraz kurczliwość serca.

Echokardiografia to badanie, w którym uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, zastawek, przedsionków, dużych naczyń) poprzez zastosowanie zjawiska odbijania się niesłyszalnych dla ludzkiego ucha fal ultradźwiękowych od tkanek mięśnia. Dzięki zastosowaniu zjawiska Dopplera w czasie echokardiografii możliwe jest również badanie i kolorowe obrazowanie prędkości przepływu krwi w sercu oraz naczyniach.

Badanie można powtarzać wielokrotnie, ponieważ ultradźwięki wykorzystywane do obrazowania serca są całkowicie nieszkodliwe dla organizmu człowieka. Również kobiety w ciąży mogą bezpiecznie wykonywać USG serca, bez obaw o zdrowie dziecka.

W naszej poradni badania USG wykonujemy echokardiografem klinicznym najwyższej klasy (GE E95). Aparat posiada system do badań sercowo – naczyniowych w 4D, dzięki temu uzyskujemy lepszą jakość obrazu oraz więcej informacji w porównaniu do wielu tradycyjnych USG.

Poza standardowym USG serca wykonuję się również:

  • echokardiografię obciążeniową  może być wykonywana z zastosowaniem cykloergometru leżącego lub poprzez dożylne podanie leku przyspieszającego rytm i kurczliwość serca. Czytaj więcej o echokradiografii obciążeniowej.
  • echokardiografia kontrastowa- w czasie badania USG serca podawany jest kontrast drogą dożylną co pozwala na poprawę jakość obrazu struktur serca. Technika ta jest pomocna w diagnozowaniu np. wad serca.
  • echokardiografia przezprzełykowa- to badanie obrazowe, pozwalające na bardzo dokładną ocenę budowy serca i naczyń, również w obszarach niedostępnych w klasycznym badaniu przezklatkowym (TEE). Badanie polega na wprowadzeniu do przełyku sondy wysokiej częstotliwości wbudowanej w gastroskop. Ze względu na bliskie sercu położenie przełyku uzyskiwane tą techniką obrazy serca i zastawek charakteryzują się bardzo wysoką jakością i skutecznością diagnostyczną.

Czytaj więcej o USG serca przezprzełykowym

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl