Wady serca- diagnostyka, leczenie i kwalifikacja do leczenia zabiegowego i operacyjnego.

Wady-serca-Kardiomedical.jpg

Wady serca- diagnostyka, leczenie i kwalifikacja do leczenia zabiegowego i operacyjnego.

Wady serca to różnego rodzaju zmiany anatomiczne, np.:

  • nieprawidłowe połączenia między komorami serca, 
  • anomalie w połączeniach między komorami serca a dużymi naczyniami, 
  • niewłaściwe połączenia między dużymi naczyniami, 
  • nieprawidłowa budowa i funkcja zastawek serca. 

Anomalie te powodują zaburzenia w przepływie krwi i wymiany gazowej w płucach oraz niedotlenienie tkanek i narządów. Taki stan obciąża dodatkową pracą określone części serca i pogarsza ich rozwój. Najczęściej stosowanym kryterium podziału wad serca jest okres życia, w którym doszło do ich wytworzenia. Dzieli się je na wrodzone (powstałe w życiu zarodkowym i płodowym) oraz nabyte, pojawiające się w następstwie przebytych chorób. Wady serca można również podzielić na sinicze i niesinicze. Nabyte to najczęściej wady zastawek – mitralnej, aortalnej i trójdzielnej. Czasami są bezobjawowe, lub powodują omdlenia, duszność, a także zaburzenia rytmu serca. Wrodzone najczęściej diagnozowane są u dzieci, ale czasami także w wieku dorosłym. Wystąpienie objawów ze strony układu krążenia wiąże się najczęściej z zaostrzeniem wady prowadzącej do niewydolności serca, co wymaga specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia operacyjnego. Właśnie dlatego tak istotne jest wczesne wykrycie wady i wdrożenie odpowiedniego postępowania aby uniknąć powikłań i w odpowiednim czasie podjąć decyzje o leczeniu farmakologicznym, operacyjnym lub zabiegowym. 

Naszą diagnostykę rozpoczynamy od rozpoznania wady serca. Zbieramy wywiad rodzinny, wywiad dotyczący objawów samej wady(omdlenia, obniżenie tolerancji wysiłków, sinica itp) lub towarzyszących objawów niewydolności serca(obrzęki, duszność, nykturia, napadowa duszność nocna, ortopnoe). Wiele wad wrodzonych lub nabytych generuje specyficzne zmiany w osłuchiwaniu serca(szmery, zmiany tonów serca) i dlatego niezwykle ważne jest badanie przedmiotowe. Pomocne są również odchylenia w badaniu EKG i ABI(linki do opisów badań ABI(wskaźnik kostka/ramie) oraz test pionizacji(link do ABI/pionizacja, link do ekg). Następnie przeprowadzamy badanie echokardiograficzne(USG serca) za pomocą maszyny z obrazowaniem RT3D(4D)(link do Vivid E-95 i do badania USG serca). Badanie to pozwala na dokładne rozpoznanie większości wad serca. W przypadkach wątpliwych pacjenci kierowani są do diagnostyki uzupełniającej(rezonans magnetyczny serca, tomografia komputerowa, cewnikowanie serca, koronarografia).

W drugim etapie oceniamy stan układu krążenia i naczyń:

  • USG tętnic dogłowowych(link do badania USG tętnic dogłowowych)
  • Badania laboratoryjne(link do badania laboratoryjne)
  • Test wysiłkowy(link do badania testy wysiłkowe)
  • Monitorowanie holterowskie(24/48h, 5-7 dniowe, 12-kanałowe, holter bezprzewodowy, 
  • Badanie SomnoTouch NIBP-jednoczasowe monitorowanie zaburzeń rytmu serca, zaburzeń oddychania w czasie snu i ciśnienia tętniczego metodą tonometrii aplacyjnej)(linki)
  • Holter ABPM Schiller PWA-automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia centralnego(link do aparatu i badania ABPM)

Na zakończenie podsumowujemy wszystkie uzyskane informacje i dobieramy optymalny sposób postępowania. W czasie leczenia nasi pacjenci nie zostają sami. Prowadzimy wizyty kontrolne, pomiędzy którymi pacjenci mogą kontaktować się z Poradnią. Pomagamy w rozwiązywaniu trudnych problemów(konsultacje telefoniczne i mailowe, e-wizyty, e-recepty)(link do Konsultacje telefoniczne, e-wizyty, e-recepty w KardioMedical)

CZYTAJ WIĘCEJ

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl