ABI – wskaźnik kostka- ramię (ankle-brachial index)

kardiomedical_ABI_Closeup.jpg

Badanie wskaźnika ABI jest prostym, przesiewowym testem umożliwiającym szybkie i skuteczne wykrycie miażdżycy zlokalizowanej w aorcie oraz tętnicach kończyn dolnych. Wartość wskaźnika ABI jest stosowana również jako ważny element stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego i rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne(ESC) w wytycznych dotyczących prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej(https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines).

Badanie ABI odbywa się w pozycji leżącej i trwa ok 15 minut. Polega na pomiarach stosunku między wartościami ciśnienia skurczowego na kończynach dolnych ( kostkach) do wartości skurczowych na ramionach. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i może być wielokrotnie powtarzane z wysoką czułością i swoistością. 

Prawidłowe wartości ABI to 0,9-1,15.

Wartość poniżej normy mogą wskazywać na obecność zwężeń w naczyniach, natomiast wyniki powyżej wartości 1,15 wskazują na nieprawidłową(nadmierną) sztywność naczyń. ABI, poza wykrywaniem miażdżycy, jest również wykorzystywane jako bardzo istotne badanie w diagnostyce stopy cukrzycowej, choroby Buergera oraz objawów chromania przestankowego.

Badanie jest wykonywane w czasie pierwszej wizyty oraz dodatkowo w razie potrzeby(np.pojawienia się nowych objawów lub czynników ryzyka). 

TEST PIONIZACYJNY

Test pionizacyjny to prosta, przesiewowa metoda oceniająca czynność układu autonomicznego. Badanie ocenia zdolności adaptacyjne układu sercowo – naczyniowego do zmian pozycji ciała. Podczas pionizacji, w wyniku grawitacji w naszym organizmie przemieszcza się ok 500-1000 ml krwi do dolnych partii ciała, co powoduje spadek ciśnienia tętniczego w jego górnej części. To natomiast może skutkować omdleniami i zasłabnięciami. Dzięki testowi pionizacji możemy w ciągu 3 minut testu rozpoznać:

  • hipotensję ortostatyczną – czyli spadek o ok 20 mm Hg ciśnienia skurczowego i co najmniej 10 mm Hg rozkurczowego lub,
  • tachykardię ortostatyczną – czyli zwiększenie  częstości akcji serca  o więcej niż 30/min.

Dzięki tym dwóm prostym badaniom czyli pomiarze ABI oraz wykonaniu testu pionizacyjnego, już na początkowym etapie diagnostyki możemy dowiedzieć się wiele o stanie zdrowia Pacjenta. Dokładamy wszelkich starań aby diagnostyka  w Naszej Poradni była precyzyjna i kompletna. 

Źródła:

https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/152286,nieinwazyjne-badania-hemodynamiczne-tetnic-obwodowych

https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/kinezyterapia/proby-czynnosciowe/proba-ortostatyczna.html

https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/152230,badania-regulacji-wegetatywnej-ukladu-krazenia

”Wskaźnik kostka–ramię w ocenie pacjentów z ryzykiem miażdżycy’’; Choroby Serca i Naczyń 2007; Jolanta Neubauer-Geryk, Leszek Bieniaszewski

”Wskaźnik kostka-ramię (ABI) jako podstawowe narzędzie w ocenie tętnic obwodowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce lekarza rodzinnego”; Medycyna Rodzinna 2017; Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska

 

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl