Test wysiłkowy

kardiomedical-test-wysilkowy.jpg

Test wysiłkowy to badanie diagnostyczne przeznaczone nie tylko dla pacjentów z chorobami serca. Zaleca się wykonywanie testu wysiłkowego profilaktycznie, szczególnie u osób młodych uprawiających sport. Test wysiłkowy pozwala ocenić wydolność serca oraz ustalić bezpieczną granicę wysiłku fizycznego. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy może być wykonany na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym. 

Badanie wykonuje się:

  • w celu wyjaśnienia przyczyny dolegliwości bólowych w klatce piersiowej,
  • aby ocenić zaawansowanie choroby i/lub efekty jej leczenia u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową,
  • u pacjentów po przebytym zawale serca w celu ustalenia stopnia zagrożenia nagłymi incydentami sercowymi,
  • u chorych z wykonaną angioplastyką wieńcową (z lub bez implantacji stentów),
  • po zabiegu pomostowania wieńcowego (by-passy),
  • w celu oceny kontroli ciśnienia tętniczego oraz w diagnostyce zaburzeń rytmu serca występujących w czasie wysiłku.

Przebieg badania

Przed badaniem na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody połączone z aparatem EKG, a na ramieniu zostaje założony aparat do pomiaru ciśnienia.  Celem badania jest analiza pracy serca podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. Test rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni. Najczęściej w badaniu stosuje się protokół Bruce’a, w którym co trzy minuty zwiększany jest kąt nachylenia i prędkość przesuwu bieżni, co przez pacjenta odbierane jest jako marsz „pod górkę”. W czasie badania układ krążenia monitorowany jest za pomocą 12-odprowadzeniowego badania EKG oraz na każdym etapie testu wysiłkowego dokonywane są pomiary ciśnienia tętniczego. W czasie testu pacjent powinien zgłaszać wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w klatce piersiowej, duszność). Czas trwania oraz wskazania do wykonania testu ustalane są indywidualnie dla każdego Pacjenta.

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl