Echokardiograficzna próba obciążeniowa

Echokardiograficzna-proba-obciazeniowa-Kardiomedical.jpg

Echokardiograficzna próba obciążeniowa z zastosowaniem dobutaminy– to metoda obrazową, polegającą na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zwiększającym się obciążeniu serca w wyniku dożylnego podawania leku – dobutaminy. Dobutamina jest lekiem, aminą presyjną, która przyśpiesza pracę serca i podwyższa ciśnienie tętnicze krwi.
Próba dobutaminowa ma na celu kontrolowaną prowokację ewentualnego niedokrwienia mięśnia sercowego mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej oraz ocenę obszaru niedokrwienia. Pozwala na ocenę ryzyka występowania istotnych zmian w naczyniach wieńcowych oraz określenie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia).

Wskazania do wykonania badania:
• Podejrzenie choroby wieńcowej.
• Nieprawidłowe spoczynkowe EKG uniemożliwiające ocenę niedokrwienia (WPW, LBBB, kardiostymulacja komory).
• Wątpliwie ujemny lub dodatni wynik próby wysiłkowej EKG niezgodny z obrazem klinicznym.
• Kwalifikacja do rozległych operacji niekardiochirurgicznych celem oceny ryzyka powikłań sercowo – naczyniowych u chory wysokiego ryzyka.
• Ocena istotności czynnościowej granicznych zmian w koronarografii.
• Ocena żywotności uszkodzonego obszaru przed ewentualną angioplastyką (PCI) lub przęsłowaniem naczyń wieńcowych (CABG).

Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie od lekarza prowadzącego-kardiologa, dostarczenie dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitala, sosowane leki, wyniki badań) oraz kwalifikacja przez kardiologa wykonującego badanie.

Przygotowanie i przebieg badania:
W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo lub co najmniej 4 godziny po spożyciu lekkiego posiłku. Przed badaniem należy unikać dużego wysiłku fizycznego, nie pić mocnej kawy, herbaty czy innych napojów energetyzujących ani palić tytoniu. Konieczne jest również podpisanie świadomej zgody na badanie.
Uwaga: w dniu badania wstrzymuje się podanie porannych dawek leków takich jak beta‐blokery czy nitraty, mogących utrudniać ujawnienie objawów i wpływać na wynik badania. O wstrzymaniu podania leków decyduje wyłącznie lekarz kardiolog kwalifikujący do badania !

Przed badaniem pacjentowi zakładane jest wkłucie dożylne. Przez wkłucie za pomocą pompy infuzyjnej podawana jest dobutamina w dawkach wzrastających. W czasie podawania dobutaminy lekarz kardiolog ocenia kurczliwość serca w badaniu USG. W takcie badania monitorowane jest EKG oraz ciśnienie tętnicze.

Czas trwania badania to około 30-45 min.

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl