Q.Czy migotanie przedsionków jest groźną chorobą?

Migotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu serca (arytmii), które polega na bardzo szybkich i  skurczach przedsionków serca (350–700/min). W trakcie migotania przedsionków serce nie bije regularnie i we właściwym rytmie. Wówczas nie jest w stanie wypompować odpowiedniej ilości krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do narządów. W konsekwencji krew zalega w sercu, co może doprowadzić do powstania zakrzepów. Te z kolei mogą się oderwać i wraz z prądem krwi przedostać się do mózgu, powodując zator w naczyniach mózgowych i doprowadzić do udaru niedokrwiennego mózgu.