Q.Co to jest koronarografia?

Koronarografia jest zabiegiem diagnostycznym, który umożliwia precyzyjną ocenę nasierdziowych tętnic zaopatrujących mięsień sercowy w krew. Zabieg ten wykonywany jest w pracowni badań hemodynamicznych. Koronarografia polega na wprowadzeniu cewnika przez nakłucie tętnicy udowej lub promieniowej do ujścia tętnic wieńcowych. Cały zabieg wykonywany jest pod kontrolą obrazu rentgenowskiego. Widząc cewnik na ekranie lekarz przesuwa go w kierunku serca.Gdy koniec cewnika znajdzie się w pobliżu odejścia tętnicy wieńcowej od aorty, lekarz wstrzykuje do tętnicy wieńcowej preparat kontrastujący, który mieszając się z krwią płynie tętnicą wieńcową. W czasie, gdy przez tętnice wieńcowe będzie przepływała mieszanina krwi i kontrastu, będzie ona widoczna na ekranie i obraz jej zostanie zarejestrowany. Oglądając film wykonany w czasie koronarografii można bardzo precyzyjnie ocenić miejsca, w których tętnice wieńcowe są zwężone lub całkowicie niedrożne.Wstrzyknięcie kontrastu nie jest bolesne. W chwili wstrzyknięcia większość pacjentów odczuwa napływająca falę ciepła. To uczucie zwykle trwa 20 do 30 sekund i ustępuje.Jest to badanie stosowane szeroko w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.