Profesjonalizm i doświadczenie

Doktor nauk medycznych w dziedzinie kardiologii.  Laureat prestiżowej nagrody "Anioły Medycyny, Anioły Farmacji" w 2016 roku. Autor wielu fachowych publikacji kardiologicznych, redaktor podręczników kardiologii, brał udział w licznych Konferencjach Europejskiego lub Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wykładowca na wielu sesjach organizowanych w ramach towarzystw naukowych oraz kursach naukowych i specjalizacyjnych. Stale wzbogaca swoją wiedzę biorąc udział  w licznych kursach, konferencjach i sesjach kardiologicznych. Zobacz certyfikaty oraz książki przetłumaczone przez kierownika poradni.

 Wykonywane usługi:

-konsultacje kardiologiczne, konsutacje internistyczne

-USG serca przezklatkowe(TTE) i przezprzełykowe(TEE)

-Echokardiograficzne testy obciążeniowe(DSE)

-EKG, testy wysiłkowe, testy pochyleniowe(tilt)

-USG tętnic dogłowowych, USG tętnic i żył kończyn dolnych

-24/48godzinne i 7 dobowe monitorowanie EKG metodą Holtera

-Automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego(ABPM)

                            MOJE CERTYFIKATY

 

KSIĄŻKI REDAKCJA I TŁUMACZENIE