Kompleksowa opieka kardiologiczna

Wszystkie badania w jednym miejscu:

- USG (echo) serca

- USG serca przezprzełykowe

- USG testy obciążeniowe „stress echo”

- USG tętnic dogłowowych

- USG żył kończyn dolnych

- USG tętnic kończyn dolnych

- USG tętnic nerkowych

- Testy wysiłkowe na bieżni i cykloergometrze

- Testy pochyleniowe „tilt testy”

- 24 godzinne 12 kanałowe monitorowanie ekg metodą Holtera

- 48 godzinne 12 kanałowe monitorowanie ekg metodą Holtera

- 7 dobowe 12 kanałowe monitorowanie ekg metodą Holtera

                                                                                                                                                         - Wielodobowe monitorowanie EKG metodą EVENT Holtera

                                                                                                                                                         - Ekg spoczynkowe

                                                                                                                                                         - Diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu

                                                                                                                                                         - Spirometria