AMBULATORYJNĄ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM

- Nadciśnienia tętniczego

- Choroby wieńcowej

- Zaburzeń rytmu serca

- Niewydolności serca

- Omdleń kardiogennych

- Wad wrodzonych i nabytych serca