KOMPLEKSOWA OPIEKA KARDIOLOGICZNA

- USG (echo) serca

- USG serca przezprzełykowe

- USG testy obciążeniowe „stress echo”

- USG tętnic dogłowowych

- USG żył kończyn dolnych

- USG tętnic kończyn dolnych

- USG tętnic nerkowych