KOMPLEKSOWA OPIEKA KARDIOLOGICZNA

- Testy wysiłkowe na bieżni i cykloergometrze

- Testy pochyleniowe „tilt testy”

- 24 godzinne 12 kanałowe monitorowanie ekg metodą Holtera

- 48 godzinne 12 kanałowe monitorowanie ekg metodą Holtera

- 7 dobowe 12 kanałowe monitorowanie ekg metodą Holtera

- Wielodobowe monitorowanie EKG metodą EVENT Holtera

- Ekg spoczynkowe

- Diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu

- Spirometria