Informacje

CENNIK

Niektóre badania wymagają wcześniejszego przygotowania.

CENNIK USŁUG

 • WIZYTA PIERWSZA KOMPLEKSOWA cena 320 zł
 • (czas trwania wizyty 30-45minut, w pakiecie wizyty badanie EKG, badanie USG serca*, test pionizacji, pomiar ABI, BMI, WHR) *badanie USG serca w pakiecie pierwszej wizyty może być zastąpione innym badaniem: USG tętnic dogłowowych/ USG żył kończyn dolnych/ USG tętnic kończyn dolnych/USG tętnic nerkowych lub testem wysiłkowym-w zależności od stanu chorobowego, preferencji pacjenta i dostępności usługi u wybranego lekarza.
 • WIZYTA PIERWSZA Z BADANIEM EKG cena 220 zł
 • (czas trwania wizyty do 30 minut, w pakiecie wizyty badanie EKG, test pionizacji, pomiar ABI, BMI, WHR)
 • WIZYTA KONTROLNA cena 170 zł
 • (czas trwania do 20 minut, w pakiecie wizyty badanie EKG)
 • USG SERCA (ECHO SERCA) cena 180 zł
 • (czas trwania 20-30 minut)
 • TEST WYSIŁKOWY NA BIEŻNI LUB CYKLOERGOMETRZE ROWEROWYM cena 170 zł
 • (czas trwania 20-30 minut)
 • WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG SERCA cena 250 zł
 • (czas trwania do 30 minut)
 • WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG TĘTNIC DOGŁOWOWYCH cena 250 zł
 • (czas trwania do 30 minut)
 • WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH cena 270 zł
 • (czas trwania do 30 minut) badanie wymaga wcześniejszego przygotowania)
 • WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG TĘTNIC NERKOWYCH cena 270 zł
 • (czas trwania do 30 minut, badanie wymaga wcześniejszego przygotowania)
 • WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH cena 270 zł
 • (czas trwania do 30 minut)
 • WIZYTA KONTROLNA Z TESTEM WYSIŁKOWYM cena 250 zł
 • (czas trwania 30-40 minut)
 • KONSULTACJA DIETETYKA KLINICZNEGO (pierwsza) cena 250 zł
 • KONSULTACJA DIETETYKA KLINICZNEGO (kontrolna) cena 200 zł
 • USG SERCA (ECHO SERCA) PRZEZPRZEŁYKOWE (TEE) cena 600 zł
 • (czas trwania 20-40 minut, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)
 • USG SERCA (ECHO SERCA) z kontrastem „0” generacji cena 300 zł
 • (czas trwania 20-40 minut)
 • USG SERCA (ECHO SERCA) z kontrastem „2” generacji cena 700 zł
 • (czas trwania 20-40 minut)
 • USG TĘTNIC DOGŁOWOWYCH cena 170 zł
 • (czas trwania 20 minut)
 • USG TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH cena 200 zł
 • (czas trwania 20-30 minut, badanie wymaga przygotowania)
 • USG TĘTNIC ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH cena 200 zł
 • (czas trwania 20 minut)
 • USG TĘTNIC NERKOWYCH cena 200 zł
 • (czas trwania 20-30 minut, badanie wymaga przygotowania)
 • ECHOKARDIOGRAFICZNA PRÓBA OBCIĄŻENIOWA Z PODANIEM DOBUTAMINY cena 400 zł
 • (czas trwania 30-40 minut, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)
 • TEST POCHYLENIOWY (TILT TEST) cena 600 zł
 • (czas trwania 60-90 minut, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)
 • TEST HAMOWANIA ALDOSTERONU CENA 350 zł
 • (czas trwania 4,5 godziny, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)
 • SPIROMETRIA cena badania 60 zł
 • HOLTER CIŚNIENIA TĘTNICZEGO Z PWA (ABPM) cena 150 zł
 • (czas trwania badania 24 godziny, czas założenia rejestratora do 15 minut)
 • HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 24 GODZINY cena 180 zł
 • (czas trwania badania 24 godziny, czas założenia rejestratora do 15 minut)
 • HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 48 GODZIN cena 250 zł
 • (czas trwania badania 48 godzin, czas założenia rejestratora do 15 minut)
 • HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 72 GODZINY cena 350 zł
 • (czas trwania badania 72 godziny, czas założenia rejestratora do 15 minut)
 • HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 5-7 DNI cena 600 zł
 • (czas trwania badania OD 5 DO 7DNI, czas założenia rejestratora do 20 minut)
 • SOMNOtouch NIBP cena 350 zł
 • (czas trwania badania do 24 godzin, czas założenia rejestratora 15-20 minut, badanie wymaga przygotowania)
 • BADANIE W KIERUNKU BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO -POLIGRAFIA (EMBLETTA EMPR) cena 250 zł
 • (czas trwania obejmuje okres snu pacjent, ale nie mniej niż 5 godzin, czas założenia rejestratora/szkolenie pacjenta 20 minut, badanie wymaga przygotowania)

REJESTRACJA

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl