CIĄGŁY, NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

CIĄGŁY, NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

(beat to beat, bez użycia mankietów).

Tak wiele badań w jednym urządzeniu i w czasie tylko 24 godzin monitorowania: holter ciśnienia tętniczego, holter EKG,aktygrafia, pulsoksymetria, poligrafia. Urządzenie rejestruje rzeczywiste(niezakłócone pracą mankietu)ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe, również w nocy, w czasie fazy REM. Wartością dodana jest badanie holterowskie 3-kanałowe, pulsoksymetria, aktygrafia, badanie bezdechów sennych i oznaczanie PWV- wskaźnika sztywnosci naczyń. PWV ma bardzo duże znaczenie rokownicze oraz pozwala optymalnie dopasować leczenie hipotensyjne(nadciśnieniowe).