Informacje

CENNIK

Niektóre badania wymagają wcześniejszego przygotowania.

WIZYTA PIERWSZA KOMPLEKSOWA cena 420-500 zł
(czas trwania wizyty 30-45minut, w pakiecie wizyty badanie EKG, badanie USG serca*, test pionizacji, pomiar ABI, BMI, WHR) *badanie USG serca w pakiecie pierwszej wizyty może być zastąpione innym badaniem: USG tętnic dogłowowych/ USG żył kończyn dolnych/ USG tętnic kończyn dolnych/USG tętnic nerkowych lub testem wysiłkowym -w zależności od stanu chorobowego, preferencji pacjenta i dostępności usługi u wybranego lekarza.

WIZYTA PIERWSZA KOMPLEKSOWA W SOBOTĘ cena 750 zł
(czas trwania wizyty 60 minut, w pakiecie wizyty badanie EKG, badanie USG serca*, test pionizacji, pomiar ABI, BMI, WHR) *badanie USG serca w pakiecie pierwszej wizyty może być zastąpione innym badaniem: USG tętnic dogłowowych/ USG żył kończyn dolnych/ USG tętnic kończyn dolnych/USG tętnic nerkowych lub testem wysiłkowym -w zależności od stanu chorobowego, preferencji pacjenta i dostępności usługi u wybranego lekarza.

WIZYTA PIERWSZA Z BADANIEM EKG cena 320 zł
(czas trwania wizyty do 30 minut, w pakiecie wizyty badanie EKG, test pionizacji, pomiar ABI, BMI, WHR)

WIZYTA KONTROLNA Z EKG cena 240 zł
(czas trwania do 20 minut, w pakiecie wizyty badanie EKG)

USG SERCA (ECHO SERCA) cena 270 zł
(czas trwania 20-30 minut)

TEST WYSIŁKOWY NA BIEŻNI LUB CYKLOERGOMETRZE ROWEROWYM cena 250 zł
(czas trwania 20-30 minut)

ECHOKARDIOGRAFICZNY TEST WYSIŁKOWY NA CYKLOERGOMETRZE LEŻANKOWYM (cena obejmuje wizytę po badaniu)  cena 450 zł
(czas trwania 30-45 minut)

WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG SERCA I EKG cena 350 zł
(czas trwania do 30-40 minut)

WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG TĘTNIC DOGŁOWOWYCH I EKG cena 350 zł
(czas trwania do 30-40 minut)

WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH I EKG cena 350 zł
(czas trwania do 30-40 minut) badanie wymaga wcześniejszego przygotowania)

WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH I EKG cena 350 zł
(czas trwania do 30-40 minut)

WIZYTA KONTROLNA Z BADANIEM USG TĘTNIC NERKOWYCH I EKG cena 350 zł
(czas trwania do 30-40 minut, badanie wymaga wcześniejszego przygotowania)

WIZYTA KONTROLNA Z TESTEM WYSIŁKOWYM na bieżni lub cykloergometrze rowerowym (EKG) cena 350 zł
(czas trwania 30-40 minut)

KONSULTACJA DIETETYKA KLINICZNEGO (pierwsza) cena 210- 260 zł

USG SERCA (ECHO SERCA) PRZEZPRZEŁYKOWE (TEE) cena 1200 zł
(czas trwania 40-60 minut, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)

USG SERCA (ECHO SERCA) z kontrastem „0” generacji cena 450 zł
(czas trwania 20-40 minut)

USG SERCA (ECHO SERCA) z kontrastem „2” generacji cena 1000 zł
(czas trwania 20-40 minut)

USG TĘTNIC DOGŁOWOWYCH cena 250 zł
(czas trwania 20-30 minut)

USG TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH cena 300 zł
(czas trwania 20-30 minut, badanie wymaga przygotowania)

USG ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH cena 300 zł
(czas trwania 20-30 minut)

USG TĘTNIC NERKOWYCH cena 300 zł
(czas trwania 20-30 minut, badanie wymaga przygotowania)

ECHOKARDIOGRAFICZNA PRÓBA OBCIĄŻENIOWA Z PODANIEM DOBUTAMINY cena 650 zł
(czas trwania 40-60 minut, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)

TEST POCHYLENIOWY (TILT TEST) cena 800 zł
(czas trwania 60-90 minut, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)

TEST HAMOWANIA ALDOSTERONU CENA 400 zł
(czas trwania 4,5 godziny, badanie wykonywane ze skierowaniem od lekarza, badanie wymaga przygotowania)

SPIROMETRIA cena badania 80 zł

HOLTER CIŚNIENIA TĘTNICZEGO Z PWA (ABPM) cena 220 zł
(czas trwania badania 24 godziny, czas założenia rejestratora do 15 minut)

HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 24 GODZINY cena 250 zł
(czas trwania badania 24 godziny, czas założenia rejestratora do 15 minut)

HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 48 GODZIN cena 350 zł
(czas trwania badania 48 godzin, czas założenia rejestratora do 15 minut)

HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 72 GODZINY cena 450 zł
(czas trwania badania 72 godziny, czas założenia rejestratora do 15 minut)

HOLTER EKG -12 KANAŁOWY-MONITOROWANIE 5-7 DNI cena 750 zł
(czas trwania badania OD 5 DO 7DNI, czas założenia rejestratora do 20 minut)

SOMNOtouch NIBP cena 450 zł
(czas trwania badania do 24 godzin, czas założenia rejestratora 15-20 minut, badanie wymaga przygotowania)

BADANIE W KIERUNKU BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO -POLIGRAFIA (EMBLETTA EMPR) cena 400 zł
(czas trwania obejmuje okres snu pacjent, ale nie mniej niż 5 godzin, czas założenia rejestratora/szkolenie pacjenta 20 minut, badanie wymaga przygotowania)


REJESTRACJA

Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl