O Nas

NASZ ZESPÓŁ


dr n. med. Piotr Salomon

KIEROWNIK PORADNI

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracował jako adiunkt w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, m.in. na Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz w Pracowni USG. Wieloletni nauczyciel akademicki, dydaktyk i kierownik specjalizacji wielu młodych kardiologów. Założyciel poradni Kardiomedical. Z pasją i z oddaniem, już od ponad dwudziestu lat, realizuje najważniejsze cele poradni, jakimi są: profesjonalna opieka nad pacjentami, ich bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do pacjenta, gwarantujące sukces prowadzonych terapii. Laureat prestiżowej nagrody „Anioły Medycyny, Anioły Farmacji„ w 2016 roku. Autor wielu fachowych publikacji kardiologicznych, redaktor podręczników kardiologii, brał udział w licznych Konferencjach Europejskiego lub Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wykładowca na wielu sesjach organizowanych w ramach towarzystw naukowych oraz kursach naukowych i specjalizacyjnych. Stale wzbogaca swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach, konferencjach i sesjach kardiologicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
dr n. med.

Piotr Salomon


Lekarz z ponad 20-letnim doświadczeniem w kardiologii klinicznej i ambulatoryjnej. Pracował jako adiunkt w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, m.in. na Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz w Pracowni USG. Wieloletni nauczyciel akademicki, dydaktyk i kierownik specjalizacji wielu młodych kardiologów.
prof. dr hab. n. med.

Marta Negrusz-Kawecka


Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog.
Od 1981 r. pracuje w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wieloletni nauczyciel akademicki, dydaktyk i kierownik specjalizacji wielu młodych internistów i kardiologów.
dr n.med.

Adam Spring


Specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog.
Pracował jako adiunkt w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie przez 20 lat był kierownikiem Pracowni Echokardiografii. Autor i współautor ponad 120 prac naukowych publikowanych lub prezentowanych w kraju jak i zagranicą.
dr n.med.

Jolanta Maj


Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog.
Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Posiada duże doświadczenie w kontroli urządzeń do elektroterapii serca (stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów). Pracowała jako starszy asystent w Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


dr hab.n.med.

Małgorzata Trocha


Specjalista chorób wewnętrznych hipertensjolog
Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez wiele lat zarówno w lecznictwie otwartym, jak również w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
dr n.med.

Aleksandra Rojek


Kardiolog, Specjalista chorób wewnętrznych.
W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Bogate doświadczenie kliniczne zdobyła w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współautorka licznych publikacji naukowych, członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Echokardiografii PTK.
lek. med.

Karolina Kubisz


Kardiolog. Pracuje w Instytucie Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu jako starszy asystent, gdzie zajmuje się przede wszystkim obrazowaniem serca w echokardiografii i rezonansie magnetycznym. Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii w USK we Wrocławiu oraz zagranicznego stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kongresach, kursach i szkoleniach.
dr n.med.

Magdalena Mazurak


Pediatra, specjalista kardiologii dziecięcej. Stypendystka fundacji ” l’Association Le Pont Neuf” małżonki prezydenta Francji (Bernadette Chirac), po uzyskaniu dyplomu lekarza odbyła staż w Szpitalu Uniwersyteckim im. Roberta Debre w Paryżu. Przez 6 lat po studiach pracowała w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu, gdzie w 2007 r. Wieloletni starszy asystent w Oddziale Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.


lek med.

Grzegorz Szajn


Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog.
Przez wiele lat pracował jako starszy asystent w Oddziale Endowaskularnym z Pracownią Hemodynamiki Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie kierownik Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu. Współautor prac naukowych z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz tłumacz książek z zakresu kardiologii. 
mgr

Ewelina Pawełka


dietetyk kliniczny mgr żywienia. Jestem magistrem żywienia człowieka. Ukończyłam także kursy z zakresu dietetyki klinicznej i psychodietetyki. Mam doświadczenie z pacjentami klinicznymi. Specjalizuję się w dietetyce klinicznej, szczególnie chorobach kardiologicznych, chorobach jelit, cukrzycy, insulinooporoności oraz schorzeniach tarczycy, ale także w dietach redukcyjnych i wysokoenergetycznych, psychodietetyce i dietach eliminacyjnych.

Informacje w przygotowaniu.

Informacje w przygotowaniu.Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl