Blog

CLASSIC LIST

kardiomedical_ABI_Closeup.jpg

Badanie wskaźnika ABI jest prostym, przesiewowym testem umożliwiającym szybkie i skuteczne wykrycie miażdżycy zlokalizowanej w aorcie oraz tętnicach kończyn dolnych. Wartość wskaźnika ABI jest stosowana również jako ważny element stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego i rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne(ESC) w wytycznych dotyczących prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej(https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines).

Badanie ABI odbywa się w pozycji leżącej i trwa ok 15 minut. Polega na pomiarach stosunku między wartościami ciśnienia skurczowego na kończynach dolnych ( kostkach) do wartości skurczowych na ramionach. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i może być wielokrotnie powtarzane z wysoką czułością i swoistością. 


Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl