Blog

CLASSIC LIST

Kardiomedical-Zaburzenia-rytmu-serca-diagnostyka-i-leczenie-2.jpg

Zaburzenia rytmu serca występują w przypadku kiedy impulsy elektryczne koordynujące czynność skurczową serca nie działają prawidłowo, efektem jest zbyt szybki, zbyt wolny lub niemiarowy rytm serca. Nie zawsze zaburzenia te są szkodliwe, niektóre jednak zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. 

Objawy arytmii:

  • uczucie kołatania w klatce piersiowej,
  • przyśpieszone bicie serca (tachykardia),
  • zwolnione bicie serca (bradykardia),

Inne objawy mogą być związane z tym, że serce nie pompuje skutecznie krwi z powodu szybkiego lub wolnego bicia serca. Należą do nich duszność, osłabienie, zawroty głowy, omdlenia ból lub dyskomfort w klatce piersiowej. Jeśli występuje u Ciebie którykolwiek z tych objawów powinieneś skontaktować się z lekarzem.

Jednym z najgroźniejszych rodzajów zaburzeń rytmu serca jest migotanie komór, arytmia ta powoduje zatrzymanie krążenia i śmierć. W migotaniu komór impulsy elektryczne są bardzo szybkie i pobudzają komory z tak dużą prędkością, że niemożliwe staje się ich kurczenie i pompowanie krwi do aorty i tętnicy płucnej. Gwałtownie spada ciśnienie, a krążenia ustaje. Jeżeli w bardzo krótkim czasie nie zostaną wdrożone czynności ratunkowe(sztuczne oddychanie, masaż serca i defibrylacja) dochodzi do śmierci. 


Kardiomedical-Zaburzenia-rytmu-serca-diagnostyka-i-leczenie-3.jpg

Zaburzenia rytmu serca występują w znacznej części społeczeństwa i mogą zarówno towarzyszyć innych schorzeniom (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, wady serca, choroby tarczycy, choroby układu pokarmowego, zaburzenia elektrolitowe) jak i również stanowić niezależną jednostkę chorobową (zespoły preekscytacji, częstoskurcze wrodzone, zespół Brugadów, choroba węzła zatokowego). Arytmie klinicznie manifestują się kołataniem serca i osłabieniem, omdleniem, zaburzeniami widzenia, bólem w klatce piersiowej, zaburzeniami neurologicznymi.Zaburzenia rytmu serca mogą mieć charakter łagodny lub powodować groźne powikłania takie jak udar mózgu, zatory obwodowe, kardiomiopatie, nagła śmierć sercowa). Wczesne rozpoznanie choroby daje duże szanse na całkowite wyleczenie, brak właściwej diagnostyki naraża pacjentów na wystąpienie groźnych powikłań. 

Z tego powodu przyjęliśmy w naszej Poradni następujący sposób postępowania diagnostycznego:

  • pierwsza wizyta polega na zebraniu dokładnego wywiadu, wykonaniu EKG, wykonaniu testu pionizacji i pomiarów współczynnika ABI. W czasie tej wizyty wykonywane jest również badanie echokardiograficzne (USG serca) w celu wykluczenia lub potwierdzenia schorzeń/stanów powodujących zaburzenia rytmu serca (powikłania nadciśnienia, kardiomiopatie, wady serca, dysfunkcja skurczowa/rozkurczowa lewej komory, powiększenie lewego przedsionka itp.). W czasie tej wizyty w zależności od danych klinicznych i wyników badań dodatkowych planowana jest dalsza diagnostyka: monitorowanie holterowskie (24/48h, 5-7 dniowe, 12-kanałowe, holter bezprzewodowy, badanie SomnoTouch NIBP- jednoczasowe monitorowanie zaburzeń rytmu serca, zaburzeń oddychania w czasie snu i ciśnienia tętniczego metodą tonometrii aplacyjnej), test wysiłkowy, badania laboratoryjne.
  • druga wizyta: analiza badania holterowskiego lub pokrewnego, test wysiłkowy, analiza badań laboratoryjnych. Następnie, o ile diagnostyka jest wystarczająca stawiane jest rozpoznanie lub jeśli zachodzi taka potrzeba zalecane są inne badania (MSCT tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca, badania radiozotopwe serca, długotrwałe monitorowanie EKG za pomocą urządzeń osobistych typu smartwatch itp.). Po wizycie pacjent otrzymuje pełna dokumentacje w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.
  • kolejne wizyty polegają na monitorowaniu skuteczności leczenia lub/i analizie dodatkowych badań.

CZYTAJ WIĘCEJ


Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl