Blog

CLASSIC LIST

Kardiomedical_054.jpg

USG Doppler tętnic nerkowych jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym. W badaniu oceniany jest przepływ krwi w tętnicach nerkowych, wewnątrznerkowych oraz struktura nerek.

Głównym wskazaniem do wykonania badania dopplerowskiego tętnic nerkowych jest diagnostyka nadciśnienia tętniczego, przede wszystkim u młodych osób. Objawem wskazującym na nadciśnienie naczyniowo-nerkowe to niereagujące na leki nadciśnienie tętnicze u osób młodych (w tym przypadku odpowiednia diagnostyka jest niezwykle istotna – nadciśnienie naczyniowo nerkowe bardzo często jest przyczyną wtórnego nadciśnienia, którego nie obniżają standardowe leki i wymaga stosowania innego leczenia).


USG-serca-echo-serca-Kardiomedical.jpg

USG serca (ECHO serca, TTE)

Jest to badanie nieinwazyjne badanie  przezklatkowe, wykonywane rutynowo przy pomocy sondy i aparatu USG. Echo serca pozwala w szybki sposób ocenić, między innymi: budowę mięśnia sercowego, funkcjonalność zastawek, przepływ krwi przez naczynia płucne i aortę oraz kurczliwość serca.

Echokardiografia to badanie, w którym uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, zastawek, przedsionków, dużych naczyń) poprzez zastosowanie zjawiska odbijania się niesłyszalnych dla ludzkiego ucha fal ultradźwiękowych od tkanek mięśnia. Dzięki zastosowaniu zjawiska Dopplera w czasie echokardiografii możliwe jest również badanie i kolorowe obrazowanie prędkości przepływu krwi w sercu oraz naczyniach.


USG-tetnic-doglowowych-Kardiomedical.jpg

USG naczyń

To nieinwazyjne, bezbolesne badanie, nie wymagające żadnego przygotowania ze strony pacjenta. Jedynie w przypadku USG tętnic nerkowych zaleca się, aby pacjent był na czczo. Badanie trwa od 10 do 30 minut, wykonane w porę, pozwala uniknąć poważnych schorzeń, a nawet ratuje życie, ponieważ specjalista w razie potrzeby kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki i leczenia. U wszystkich chorych podczas badania  ocenia się: wygląd kompleksu błony wewnętrznej i środkowej naczyń lokalizacje i charakter zmian miażdżycowych znaczenie hemodynamiczne (wpływ na przepływ krwi) prędkości przepływów krwi we wszystkich uwidocznionych tętnicach. 


Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl