Blog

CLASSIC LIST

Cisnienie-centralne-1-1200x753.png

Dlaczego warto mierzyć ciśnienie centralne?

Jaka jest różnica pomiędzy ciśnieniem tętniczym obwodowym i centralnym?

Pierwszy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego skonstruował  Riva-Rocci w 1896 roku, aparat składał się z mankietu ramiennego  połączonego z miernikiem rtęciowym. Pełne zastosowanie aparatu stało się możliwe dzięki opisaniu przez Mikołaja Korotkowa w 1905 roku tzw. tonów Korotkowa(I-V). Wcześniej pomiar ciśnienia tętniczego możliwy był tylko metodą inwazyjna za pomocą kaniuli włożonej do tętnicy i połączonej ze szklaną rurką z podziałką. Obecnie nadal dokonujemy pomiarów ciśnienia tętniczego metodą osłuchową(Korotkowa)lub oscylometryczną(zmiany objętości mankietu pod wpływem pulsowania tętnicy ramiennej). Pomiarów dokonujemy na ramieniu(polecane) lub na  nadgarstku(mniej polecane i obarczone dużym błędem) Uzyskujemy w ten sposób wartości ciśnienia obwodowego, które w zależności od przebiegu(kręty przebieg, zagięcia, skrzyżowania oraz kąty odejść innych naczyń) i właściwości ścian(elastyczność, sztywność, podatność )tętnicy podobojczykowej, pachowej i ramiennej mogą znacznie różnić się od ciśnienia centralnego(wartość ciśnienia rejestrowana w początkowym odcinku aorty wstępującej).

Dziedzina medycyny zajmująca się nadciśnieniem tętniczym to hipertensjologia, a lekarz specjalista od nadciśnienia to hipertensjolog.


holtery-EKG-kardiomedical.jpg

Najbardziej znanym systemem monitorowania pracy serca jest 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. Obecnie co raz częściej zaleca się monitorowania trwające 48-72 godzin co jest zgodne z najnowszymi standardami.

W naszych poradniach posiadamy szeroką ofertę badań z zastosowaniem systemów monitorowania:

 • 24/48/72 godzinne monitorowanie EKG metodą holtera-systemy 12 kanałowe
 • 5-7 dobowe monitorowanie EKG metodą holtera-systemy 12 kanałowe
 • wielodobowe monitorowanie metodą event Holtera
 • holter EKG bezprzewodowy

Monitorowanie EKG metodą Holtera jest nieinwazyjne i można je wykonywać u kobiet w ciąży. Podczas badania ocenia się pracę serca w czasie snu oraz codziennej aktywności. Umożliwia to diagnostykę takich objawуw jak: kołatanie serca, uczucie nierównego, zbyt szybkiego lub zbyt wolnego bicia serca, które może pojawiać się o różnych porach dnia i nocy. Badanie pomaga w korelacji objawów odczuwanych przez chorego (takich jak zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność czy bуl w klatce piersiowej) ze zmianami w EKG. Dodatkowo urządzenie posiada przycisk „Event”, służący do dodatkowego zaznaczania momentуw arytmii. Badanie wykonuje się również w celu potwierdzenia lub wykluczenia kardiologicznych przyczyn omdleń czy zasłabnięć. Dzięki tej metodzie można rozpoznać napadowe, krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które mogą być niewykrywalne w pojedynczym badaniu EKG.

Pracujemy na najbardziej zaawansowanych holterach serii Medilog – FD12plus. FD12plus to rejestratory długoterminowe, 12-kanałowe(pełna wstęga EKG) i wyposażone w unikalną technologię PureECG(wysoka jakość zapisu dzięki wysokiej częstotliwości prуbkowania i tłumieniu zakłуceń na poziomie 128 db).

 

Dedykowane oprogramowanie Darwin2 zapewnia:

 • analizę EKG z oceną HRV(zmienności rytmu serca), analizę zmian odcinka ST, odstępu QT i stymulatora, wykrywanie QRS w czasie rzeczywistym, wykrywanie fali P, analizę przedsionkową, analizę ruchu, nawet 14-dniowy czas zapisu
 • wykrywanie zaburzeń oddychania w czasie snu
 • ocenę „fire of life” czynności układu autonomicznego-ważnego parametru wpływającego na odległe rokowanie

 

Więcej informacji o urządzeniu: 


ABPM-kardiomedical.jpg

HOLTER CIŚNIENIOWY  – 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM (Ambulatory blood pressure monitoring) polega na automatycznym całodobowym i wielokrotnym pomiarze skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzenia składającego się z mankietu oraz rejestratora. Pomiary wykonywane są co 15-20 minut w ciągu dnia oraz co 30 minut w godzinach nocnych.W czasie badania pacjent wypełnia załączony dzienniczek czynności i zdarzeń. Po 24 godzinach monitorowania pacjent zgłasza się do poradni i oddaje urządzenie.Pomiary ABPM lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnej aktywności i w nocy, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. Badanie daje również możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, nadciśnienia nocnego i maskowanego, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.

Wskazania do wykonania badania:

 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego
 • podejrzenie nadciśnienia maskowanego
 • podejrzenie nadciśnienia nocnego
 • ocena skuteczności leczenia
 • ocena zmienności dobowej ciśnienia tętniczego
 • różnicowanie nadciśnienia tętniczego z „efektem białego fartucha”
 • duże różnice w pomiarach ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim i pomiarach domowych wykonywanych przez pacjenta
 • podejrzenie oporności na leczenie farmakologiczne
 • występowania spadków ciśnienia tętniczego (szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę)
 • nadciśnienie tętnicze  lub stan przedrzucawkowy u kobiet w ciąży

 

 

W naszych poraniach stosujemy urządzenia szwajcarskiej firmy Schiller – BR-102 plus PWA (Analiza fali tętna). Urządzenie umożliwia całodobowy pomiar centralnego i obwodowego ciśnienia tętniczego. Analiza badania obejmie dodatkowe parametry ciśnienia centralnego jak współczynnik wzmocnienia, prędkość fali tętna i parametry oporu obwodowego.  Jest to pierwsze na Świecie rozwiązanie, które łączy 2 techniki badania ciśnienia w czasie każdego pomiaru(osłuchową i oscylometryczną). Na podstawie parametrów ciśnienia centralnego można lepiej ocenić ryzyko wystąpienia chorób serca i naczyń(szczególnie zawału serca, tętniaka aorty i udaru mózgu) oraz przedwczesnych zgonów. Dzięki bardzo cichej pracy mechanizmu napełniającego oraz inteligentnemu napełnianiu mankietu tylko do niezbędnego poziomu, urządzenie gwarantuje komfort i dyskrecję podczas całodobowego badania. Pacjenci mogą w ten sposób zachowywać się bardziej naturalnie, nie odczuwają dyskomfortu, a ich pomiary będą przez to bardziej wiarygodne. Urządzenie firmy Schiller jest rekomendowane przez organizacje ESH/ESC w wytycznych oraz posiada walidację Dabl ® Educational Trust.

 

 

Ważne informacje:

W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które są przyjmowane na stałe. 

Badanie Holter ciśnieniowy nie wymaga szczególnych przygotowań. Warto ubrać luźniejsze ubranie, aby ukryć aparaturę pod ubraniem. Należy prowadzić normalny tryb życia. W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany). W momencie pomiaru nie należy rozmawiać. Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet. Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie. Należy chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków. W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z poradnią tel 601725956, 717215035 lub adres email rejestracja@kardiomedical.pl.

 

Więcej informacji o urządzeniu:

https://www.schiller.ch/sites/default/files/akeneo/13/2/5/2.500680_2016-11_en_br-102_plus_pwa_pp_lq.pdf

https://www.youtube.com/channel/UC1xG_Lj7t9ClfPtnomHl9fw


Badania-laboratoryjne-w-diagnostyce-nadcisnienia-tetniczego-kardiomedical.jpg

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU (DZM)

Przygotowanie ogólne do dobowej zbiórki moczu.
Przed wykonaniem badania należy zaopatrzyć się w duży pojemnik z podziałką o pojemności 2-3 litrów. Do tego pojemnika przez całą dobę pacjent będzie oddawał mocz. Dodatkowo należy kupić pojemnik na badanie ogólne moczu. Pojemniki do dobowej zbiórki moczu oraz pojemnik jednorazowy można kupić w aptece. Dobową zbiórkę moczu należy rozpocząć w godzinach porannych i prowadzić przez kolejne 24 godziny. Pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety, a zbiórkę rozpocząć od drugiej porcji. Należy odnotować godzinę rozpoczęcia zbiórki i od tej pory każda porcja moczu, w całości musi być oddawana do pojemnika. W przypadku pominięcia którejś z porcji moczu, zbiórkę należy przerwać i rozpocząć od nowa, następnego dnia, a zebrany już mocz wylać. Ostatnią porcją moczu, która zostanie oddana do pojemnika jest poranna próbka moczu oddana w drugim dniu prowadzenia zbiórki. W czasie trwania dobowej zbiórki moczu pojemnik należy przechowywać w lodówce. Po zakończeniu zbiórki należy określić objętość zebranego moczu odczytując pojemność z podziałki na ścianach pojemnika. Mocz w pojemniku zbiorczym dokładnie wymieszać, a następnie przelać 50 – 100ml do jednorazowego pojemnika (pojemnika na badanie ogólne moczu). Do punktu pobrań należy dostarczyć próbkę moczu wraz z zanotowanymi informacjami o objętości zebranego moczu oraz o godzinie rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.


Echokardiograficzna-proba-obciazeniowa-Kardiomedical.jpg

Echokardiograficzna próba obciążeniowa z zastosowaniem dobutaminy– to metoda obrazową, polegającą na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zwiększającym się obciążeniu serca w wyniku dożylnego podawania leku – dobutaminy. Dobutamina jest lekiem, aminą presyjną, która przyśpiesza pracę serca i podwyższa ciśnienie tętnicze krwi.
Próba dobutaminowa ma na celu kontrolowaną prowokację ewentualnego niedokrwienia mięśnia sercowego mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej oraz ocenę obszaru niedokrwienia. Pozwala na ocenę ryzyka występowania istotnych zmian w naczyniach wieńcowych oraz określenie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia).


e-wizyty-porady-recepty-kardiomedical.jpg

E – WIZYTY

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Pacjentów, wprowadziliśmy e – wizyty.

Jest to nowoczesna forma konsultacji Pacjenta z Lekarzem – bez potrzeby wychodzenia z domu. Wizyta odbywa się poprzez rozmowę audio, video lub czat za pomocą telefonu lub popularnych komunikatorów takich jak np. WhatsApp czy Skype. Dysponujemy również narzędziem MyDr zintegrowanym z systemem obsługi pacjenta i dokumentacji elektronicznej naszej poradni, które umożliwia nie tylko prowadzenie e-konsultacji, ale także przeglądanie dokumentacji medycznej i wyników badań oraz przesyłanie e-recept i e-skierowań. 


kardiomedical_ABI_Closeup.jpg

Badanie wskaźnika ABI jest prostym, przesiewowym testem umożliwiającym szybkie i skuteczne wykrycie miażdżycy zlokalizowanej w aorcie oraz tętnicach kończyn dolnych. Wartość wskaźnika ABI jest stosowana również jako ważny element stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego i rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne(ESC) w wytycznych dotyczących prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej(https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines).

Badanie ABI odbywa się w pozycji leżącej i trwa ok 15 minut. Polega na pomiarach stosunku między wartościami ciśnienia skurczowego na kończynach dolnych ( kostkach) do wartości skurczowych na ramionach. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i może być wielokrotnie powtarzane z wysoką czułością i swoistością. 


kardiomedical-test-wysilkowy.jpg

Test wysiłkowy to badanie diagnostyczne przeznaczone nie tylko dla pacjentów z chorobami serca. Zaleca się wykonywanie testu wysiłkowego profilaktycznie, szczególnie u osób młodych uprawiających sport. Test wysiłkowy pozwala ocenić wydolność serca oraz ustalić bezpieczną granicę wysiłku fizycznego. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy może być wykonany na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym. 


Kardiomedical_054.jpg

USG Doppler tętnic nerkowych jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym. W badaniu oceniany jest przepływ krwi w tętnicach nerkowych, wewnątrznerkowych oraz struktura nerek.

Głównym wskazaniem do wykonania badania dopplerowskiego tętnic nerkowych jest diagnostyka nadciśnienia tętniczego, przede wszystkim u młodych osób. Objawem wskazującym na nadciśnienie naczyniowo-nerkowe to niereagujące na leki nadciśnienie tętnicze u osób młodych (w tym przypadku odpowiednia diagnostyka jest niezwykle istotna – nadciśnienie naczyniowo nerkowe bardzo często jest przyczyną wtórnego nadciśnienia, którego nie obniżają standardowe leki i wymaga stosowania innego leczenia).


USG-serca-echo-serca-Kardiomedical.jpg

USG serca (ECHO serca, TTE)

Jest to badanie nieinwazyjne badanie  przezklatkowe, wykonywane rutynowo przy pomocy sondy i aparatu USG. Echo serca pozwala w szybki sposób ocenić, między innymi: budowę mięśnia sercowego, funkcjonalność zastawek, przepływ krwi przez naczynia płucne i aortę oraz kurczliwość serca.

Echokardiografia to badanie, w którym uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, zastawek, przedsionków, dużych naczyń) poprzez zastosowanie zjawiska odbijania się niesłyszalnych dla ludzkiego ucha fal ultradźwiękowych od tkanek mięśnia. Dzięki zastosowaniu zjawiska Dopplera w czasie echokardiografii możliwe jest również badanie i kolorowe obrazowanie prędkości przepływu krwi w sercu oraz naczyniach.


Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl