Blog

CLASSIC LIST

Kardiomiopatie-i-zapalenie-miesnia-sercowego-kardiomedical.jpg

Naszą diagnostykę rozpoczynamy od rozpoznania kardiomiopatii na podstawie zebranego wywiadu, badania fizykalnego, dostępnych badań laboratoryjnych oraz EKG.

 • pomocne w diagnostyce i ustalaniu rokowania jest oznaczanie NT-pro-BNP (N-końcowego fragmentu (pro) peptydu natriuretycznego typu B)  Troponiny i  CRP (link do szybkich testów diagnostycznych) – badania te wykonujemy w trakcie wizyty (czas oczekiwania około 30 minut).

W drugim etapie ustalamy rodzaj kardiomiopatii (przerostowa, rozstrzeniowa, niescalenie, arytmogenna dysplazja prawej komory itp):


Omdlenia-diagnostyka-i-leczenie-Kardiomedical.jpg

DIAGNOSTYKA OMDLEŃ

Omdlenie (TLOC – transient loss of consciousness) to nagła i krótkotrwała (<20 sek.) utratą świadomości, której towarzyszy obniżone napięcie mięśniowe, spowodowane zmniejszonym przepływem krwi przez mózg. Omdlenie często poprzedzone jest osłabieniem, zawrotami głowy, nudnościami lub tzw. „mroczkami przed oczami”.


Kardioimedical-Niewydolnosc-serca-3.jpg

W niewydolności serce nie jest zdolne do przepompowania odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmu. W wyniku zaburzeń przepływu krwi dochodzi do niedokrwienia narządów oraz zalegania krwi w obwodowych częściach i jamach ciała. Występowanie niewydolności serca rośnie wraz z wiekiem. Na podstawie danych epidemiologicznych szacuje się, że w Polsce na niewydolność serca choruje około 1 mln osób. Niewydolność serca wywołuje zespół typowych objawów klinicznych, które różnią się w zależności od rodzaju niewydolności- ostrej (nagły początek i szybkie narastanie) lub przewlekłej (występuje co najmniej od miesiąca).

Do najczęstszych objawów zalicza się:
duszność wysiłkową lub spoczynkową, stałe zmęczenie, znużenie, zmniejszoną tolerancję wysiłków, orthopnoë- uczucie duszności w pozycji leżącej, napadową duszność nocną, obrzęki wokół kostek, kaszel nocny, świszczący oddech, uczucie pełności w nadbrzuszu, utratę apetytu i zimne dystalne części kończyn. Przewlekła niewydolność serca zwykle ma charakter postępujący. Oznacza to, że w sposób nieunikniony prowadzi do pogarszania się czynności mięśnia sercowego, co najogólniej można wyjaśnić przeciążeniem pozostałych sprawnych kardiomiocytów – komórek z których zbudowane jest serce. 


Kardiomedical-Zaburzenia-rytmu-serca-diagnostyka-i-leczenie-2.jpg

Zaburzenia rytmu serca występują w przypadku kiedy impulsy elektryczne koordynujące czynność skurczową serca nie działają prawidłowo, efektem jest zbyt szybki, zbyt wolny lub niemiarowy rytm serca. Nie zawsze zaburzenia te są szkodliwe, niektóre jednak zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. 

Objawy arytmii:

 • uczucie kołatania w klatce piersiowej,
 • przyśpieszone bicie serca (tachykardia),
 • zwolnione bicie serca (bradykardia),

Inne objawy mogą być związane z tym, że serce nie pompuje skutecznie krwi z powodu szybkiego lub wolnego bicia serca. Należą do nich duszność, osłabienie, zawroty głowy, omdlenia ból lub dyskomfort w klatce piersiowej. Jeśli występuje u Ciebie którykolwiek z tych objawów powinieneś skontaktować się z lekarzem.

Jednym z najgroźniejszych rodzajów zaburzeń rytmu serca jest migotanie komór, arytmia ta powoduje zatrzymanie krążenia i śmierć. W migotaniu komór impulsy elektryczne są bardzo szybkie i pobudzają komory z tak dużą prędkością, że niemożliwe staje się ich kurczenie i pompowanie krwi do aorty i tętnicy płucnej. Gwałtownie spada ciśnienie, a krążenia ustaje. Jeżeli w bardzo krótkim czasie nie zostaną wdrożone czynności ratunkowe(sztuczne oddychanie, masaż serca i defibrylacja) dochodzi do śmierci. 


Kardiomedical-Zaburzenia-rytmu-serca-diagnostyka-i-leczenie-3.jpg

Zaburzenia rytmu serca występują w znacznej części społeczeństwa i mogą zarówno towarzyszyć innych schorzeniom (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, wady serca, choroby tarczycy, choroby układu pokarmowego, zaburzenia elektrolitowe) jak i również stanowić niezależną jednostkę chorobową (zespoły preekscytacji, częstoskurcze wrodzone, zespół Brugadów, choroba węzła zatokowego). Arytmie klinicznie manifestują się kołataniem serca i osłabieniem, omdleniem, zaburzeniami widzenia, bólem w klatce piersiowej, zaburzeniami neurologicznymi.Zaburzenia rytmu serca mogą mieć charakter łagodny lub powodować groźne powikłania takie jak udar mózgu, zatory obwodowe, kardiomiopatie, nagła śmierć sercowa). Wczesne rozpoznanie choroby daje duże szanse na całkowite wyleczenie, brak właściwej diagnostyki naraża pacjentów na wystąpienie groźnych powikłań. 

Z tego powodu przyjęliśmy w naszej Poradni następujący sposób postępowania diagnostycznego:

 • pierwsza wizyta polega na zebraniu dokładnego wywiadu, wykonaniu EKG, wykonaniu testu pionizacji i pomiarów współczynnika ABI. W czasie tej wizyty wykonywane jest również badanie echokardiograficzne (USG serca) w celu wykluczenia lub potwierdzenia schorzeń/stanów powodujących zaburzenia rytmu serca (powikłania nadciśnienia, kardiomiopatie, wady serca, dysfunkcja skurczowa/rozkurczowa lewej komory, powiększenie lewego przedsionka itp.). W czasie tej wizyty w zależności od danych klinicznych i wyników badań dodatkowych planowana jest dalsza diagnostyka: monitorowanie holterowskie (24/48h, 5-7 dniowe, 12-kanałowe, holter bezprzewodowy, badanie SomnoTouch NIBP- jednoczasowe monitorowanie zaburzeń rytmu serca, zaburzeń oddychania w czasie snu i ciśnienia tętniczego metodą tonometrii aplacyjnej), test wysiłkowy, badania laboratoryjne.
 • druga wizyta: analiza badania holterowskiego lub pokrewnego, test wysiłkowy, analiza badań laboratoryjnych. Następnie, o ile diagnostyka jest wystarczająca stawiane jest rozpoznanie lub jeśli zachodzi taka potrzeba zalecane są inne badania (MSCT tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca, badania radiozotopwe serca, długotrwałe monitorowanie EKG za pomocą urządzeń osobistych typu smartwatch itp.). Po wizycie pacjent otrzymuje pełna dokumentacje w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.
 • kolejne wizyty polegają na monitorowaniu skuteczności leczenia lub/i analizie dodatkowych badań.

CZYTAJ WIĘCEJ


foto-choroba-niedokrwienna-serca-kardiomedical-1.jpg

Choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, choroba wieńcowa) diagnostyka i leczenie

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienną serca, dławica piersiowa) to zespół kliniczny, którego istotą jest nieprawidłowe zaopatrzenie serca w tlen (niedokrwienie). Przyczyną niedokrwienia jest zwężenie lub zamknięcie tętnicy wieńcowej (naczynie zaopatrujące serce w krew i tym samym tlen oraz składniki odżywcze). Przebieg kliniczny choroby wieńcowej jest zróżnicowany, jednak najczęściej spotykanymi manifestacjami są: dławica piersiowa (dusznica bolesna, angina pectoris) i zawał mięśnia serca. Do zwężenia tętnic wieńcowych oraz upośledzenia dopływu krwi do serca dochodzi najczęściej w wyniku tworzenia się w ich świetle blaszek miażdżycowych. Choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem układu krążenia, a zawał serca i nagła śmierć sercowa to najczęstsze przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Szybka i celowana diagnostyka poprawia rokowanie, zmniejsza objawy, poprawia jakość i długość życia pacjentów. 

Dlatego postawiliśmy na nowoczesne metody i skuteczne postępowanie zgodne z zaleceniami Europejskiego(ESC) i Polskiego(PTK) Towarzystwa Kardiologicznego. 

 • Diagnostykę rozpoczynamy od zebrania wywiadu (nawet 90% skuteczności diagnostycznej), wykonania EKG (możliwość wykrycia istniejących lub przebytych zmian niedokrwiennych, zaburzeń rytmu serca lub przewodzenia), pomiarów ABI (lokalizacja miażdżycy w innym łożysku naczyniowym znacznie podwyższa prawdopodobieństwo wykrycia choroby) i testu pionizacji.
 • W celu wykluczenia lub potwierdzenia bezbólowej choroby niedokrwiennej serca przeprowadzamy bardzo dokładne 48-godzinne lub 5-7 dniowe, 12-kanałowe (jak klasyczne EKG) monitorowanie EKG metodą Holtera. 
 • Dla pacjentów z umiarkowanym prawdopodobieństwem rozpoznania przewidzieliśmy poszerzenie diagnostyki o test wysiłkowy z EKG/USG oceną niedokrwienia mięśnia serca (znacznie wyższa czułość od testu opartego tylko na analizie EKG). 
 • U wybranych pacjentów wykonujemy pomiary Troponiny, NT-pro-BNP i D-dimerów- wynik na miejscu-czas oczekiwania do 15 minut. 
 • W przypadku dalszych wątpliwości lub braku możliwości przeprowadzenia testu wysiłkowego wykonujemy echokardiograficzna próbę dobutaminową (DSE)
 • Na wizycie podsumowującej ustalamy sposób dalszej diagnostyki (koronarografia, MSCT tętnic wieńcowych) oraz leczenie. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ


foto-1-nadcisnienie-tetnicze-kardiomedical-wroclaw.jpg

ZAREJESTRUJ SIĘ

Krótko o nadciśnieniu tętniczym i hipertensjologii

Kompleksowa diagnostyka i celowane leczenie nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, która dotyka co trzecią dorosłą osobę w Polsce. Istotą nadciśnienia tętniczego jest stałe występowanie spoczynkowego ciśnienia tętniczego powyżej normy, czyli powyżej 140/90mmHg. Nieleczone nadciśnienie tętnicze, może być przyczyną wielu chorób, w tym choroby niedokrwiennej serca i zawału mięśnia sercowego. Może powodować także niewydolność serca i nerek oraz prowadzić do udaru mózgu, a w konsekwencji nawet do śmierci. Często powoduje zaburzenia erekcji, zaburzenia sprawności intelektualnej oraz przyspiesza demencję. 


Copyright by KardioMedical 2021. All rights reserved. Design by www.goodstudio.pl